Řešení mobilní WiFi, kamerového systému a LED osvětlení

SCHÉMA SYSTÉMU MobileWi-Fi

HLAVNÍ FUNKCIONALITA SYSTÉMU MobileWi-Fi

WiFi

Vysokorychlostní
Škálovatelný
Manažovatelný
IEE 802.11 B/G/N
2,4 / 5 GHz
Rychlost až
450 / 1300 Mbps
Router / controller

CCTV systém

3MPix
90–120°
FullHD
Motion detection
Záznam 7 dnů i více (podle potřeb zákazníka)

LED osvětlení

Úsporné LED
PIR čidlo
Soumrakový spínač
Čidlo intenzity osvětlení
Elektronické řízení

Napájení

12 / 24V / 230V
Až 7 dnů provozu bez napájení
(dle verze a typu řešení)
FV a 230V dobíjení
Indikace stavu
Elektronické řízení

 

Vzdálený přístup
Administrace
PC / NTB
Mobilní zařízení
GSM / WiFi

V současné době si spousta lidí nedokáže představit život bez mobilních telefonů, tabletů či počítačů a připojení těchto zařízení k internetu. Většinou se můžeme spolehnout na síť mobilního operátora, ale při akcích, kde je vysoká koncentrace osob na malém prostoru, často dochází k problémům s přenosem hovorů i dat, někteří uživatelé mohou narazit i na omezení datových balíčků/tarifů. Ze strany pořadatele se proto jedná o logický krok, když se snaží zákazníkům, tedy návštěvníkům akcí, nabídnout kvalitní připojení k internetu, aby mohli provádět běžné činnosti (brouzdání na webu, chat, email, aj.). S kvalitním připojením mohou lidé okamžitě sdílet své zážitky na sociálních sítích, odesílat audio a videozáznamy, blogovat. Potenciál je také ukryt ve vyhodnocování obsahu dat a v lepší dostupnosti reklamního prostoru.

V případě, že pořádáte kulturní akci, festival, automobilové nebo motocyklové závody či jinou venkovní aktivitu a potřebujete vyřešit problém s distribucí internetu, kamerovým monitoringem prostor, popř. zajistit jednoduché osvětlení, je toto řešení právě pro Vás.

Celý systém se v základu dělí na dvě části – centrální řídící část a mobilní sloup/y
Pod pojmem centrální část si lze představit soubor aktivních síťových prvků, které umožňují správu Wi-Fi připojení. Z tohoto centrálního místa, které je umístěno například v recepci nebo ve velíně akce, je internet distribuován k mobilním sloupům. Odtud už je internetové připojení šířeno přímo mezi uživatele. Plocha pokrytí v základním – obdélníkovém rozestavení představuje přibližně 100 × 50 m, tj. velikost fotbalového hřiště. Při jiném typu rozestavení a případně rozšíření o vyšší počet sloupů je plocha pokrytí takřka neomezená.

Pro detailní informace a poptávku řešení nás prosím kontaktujte.

CENTRÁLNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM MobileWi-Fi

Centrální část je soubor aktivních síťových prvků, které slouží pro správu, distribuci a kontrolu připojení. Je počítáno s umístěním do zabezpečených prostor (prostor recepce, kancelář ředitele, aj.), kde je zajištěn přívod elektřiny, případně internetové připojení od poskytovatele v daném regionu. Všechna zařízení centrální části jsou nainstalována do mobilního hliníkového obalu – boxu, který je uzpůsoben pro bezpečný převoz a manipulaci. Na střeše nebo stěně tohoto objektu bude umístěn Wi-Fi Access Point – WiFi bezdrátový přístupový bod, který bude distribuovat signál mezi mobilními sloupy.

DETAILNĚJŠÍ POPIS ZAŘÍZENÍ MobileWi-Fi

ROUTER / WI-FI
controller

Jedná se o jedno zařízení, rozhraní mezi připojením od poskytovatele internetu a dílčími přípojnými body. Umožňuje správu Wi-Fi připojení, např.: název Wi-Fi, hesla, omezení maximální rychlosti připojení pro jednoho uživatele a další. Toto je důležité v případě, když by jeden uživatel zabral velkou šířku pásma a ostatní uživatelé by mohli mít potíže s připojením k internetu. Tento prvek dále umožňuje provozovat placený přístup k internetu.

NVR

Záznamové zařízení – rekordér. Na toto zařízení jsou nahrávány záznamy z CCTV kamer umístěných na sloupech a recepci. Umožní obsluze využít v případě potřeby záznam z kamer pro identifikaci při potížích nebo krádeží.

SWITCH

Tento aktivní síťový prvek slouží k propojení zařízení router/kontroler, NVR, kamery, Wi-Fi AP tak, aby spolu mohly komunikovat. Zároveň slouží k napájení kamer a Wi-Fi.

UPS

Záložní bateriový zdroj, který obsahuje i přepěťovou ochranu. Přes tento zdroj jsou napájeny všechny popsané prvky. Umožní po omezenou dobu (cca 15 minut) provozovat všechna popsaná zařízení při výpadku a kolísání elektrické energie. Navíc jsou tato zařízení chráněna při nestandardních výkyvech napětí.

CCTV KAMERA

Kamery (2ks), umístěné na recepci, jsou stejného typu, jako kamery na sloupech v areálu. Jedna z kamer by mohla být umístěna na budově pro sledování vstupujících osob, druhá pak v recepci. Je tak možné sledovat místo, kde dochází k platebním transakcím, a lze takto předejít případným sporům při platbách a vracení peněz.

WIFI ACCESS POINT

Wi-Fi AP pro areál jsou dvojího typu. Jedny pro šíření internetu v areálu a druhé pro propojení kamerového systému s NVR – nahrávacím zařízením. Oddělení přenosu kamerového systému a internetové konektivity je důležité pro bezpečnost a spolehlivost provozu Wi-Fi a CCTV.

TISKÁRNA KUPONŮ

Tato tiskárna je pro provoz placeného internetu a tiskne generované jednorázové kódy pro připojení k internetu. Společně s routerem/kontrolerem umožní obsluze rychle a spolehlivě generovat jednorázová hesla pro zákazníky.

OSTATNÍ HARDWARE

Mezi ostatní HW patří box – rack, ve kterém jsou všechna uvedená zařízení mimo tiskárnu, kamery a AP umístěny. Box – rack zařízení chrání jak při přepravě, tak i při provozu. Je navržen jako mobilní včetně madel pro snadný přenos a krytů pro ochranu zařízení. Z dalšího HW se jedná například o propojovací a vyvazovací panel, datové kabely a další drobné prvky nutné pro zajištění funkčnosti celého systému.

MOBILNÍ SLOUP SYSTÉMU MobileWi-Fi

Základem mobilního sloupu je ocelová uzamykatelná bedna, ve které je uložena soustava akumulátorů. Při plné výbavě navrženého zařízení je také v bedně umístěna část elektroniky, která řídí napájení, komunikaci s čidly a ostatními technologiemi.

Sloup je upevněn k bedně a do půdy je upevněn zemními vruty, případně dalšími způsoby v závislosti na povrchu, kde bude umístěn. K tomuto boxu je připevněn duralový sloup, který slouží jako nosný prvek pro další aktivní zařízení.

V zásadě se na sloup dá osadit vše, co si můžete přát. V tomto případě se může jednat o Wi-Fi Access Point, CCTV kameru, solární panel, LED osvětlení, snímače, senzory a další.

Ke každému sloupu náleží kompletní kabeláže pro připojení s daným zařízením. Vše je navrženo tak, aby se celá sestava dala jednoduše rozebrat, složit, a bezpečně přepravovat.

VARIANTY SYSTÉMU MobileWi-Fi

WMINIWWMAXIWCLMAXI
CENTRÁLA
Přenosový box×××
Router / Wi-Fi controller vMINI×
Router / Wi-Fi controller vMAXI××
NVR – CCTV rekordér×
Etherent Switch ×××
UPS – záložní zdroj vMINI×
UPS – záložní zdroj vMAXI××
CCTV Kamera 2x×
Wi-Fi Access Point vMINI×
Wi-Fi Access Point vMAXI××
Tiskárna kuponů××
Ostatní Hardware×××
Kabeláž×××
SLOUP (ks)555
Bateriový box×××
Zemní vruty ×××
Baterie (ks)112
Elektronika vMINI×
Elektronika vMAXI××
Wi-Fi Access Point vMINI××
Wi-Fi Access point vMAXI××
CCTV kamera×
LED osvětlení, čidla×
Duralový sloup (m)555
Kabeláž×××
SLUŽBY
Sestavení centrály×××
Sestavení sloupu×××
IT nastavení×××
Zaškolení obsluhy×××
Vzdálený dohled v průběhu akce××
CENAod 11 000 €
pronájem od 390 €
od 18 000 €
pronájem od 590 €
od 27 000 €
pronájem od 890 €
W WiFi, C CCTV systém, L LED lighting. Systém je modulární, varianty je možno různě kombinovat. Pro cenové varianty nákupu řešení popř. pronájmu nás kontaktujte. Cena je stanovena v měně Euro. Pro přepočet do měny Kč využijte aktuální kurz „devizy prodej“. Všechny ceny stanoveny bez DPH.

Pro cenové varianty nákupu řešení popř. pronájmu nás kontaktujte.

PŘÍKLADY POUŽITÍ SYSTÉMU MobileWi-Fi Z PRAXE

CAMPING

POŽADAVEK
Požadavkem Capingu je zajistit jeho dočasným zákazníkům v průběhu sezóny přístup na internet. Pro zatraktivnění pronájmu nabízí Wi-Fi připojení k internetu zdarma a pro klienty, kteří potřebují stabilní připojení a vyšší rychlost, nabízí internet placený.

ŘEŠENÍ
Instalace systému WMINI. Pro připojení bude k dispozici konektivita o celkové rychlosti 20 Mbit např. přes GSM připojení mobilního operátora. Tato konektivita bude rozdělena na 2 Wi-Fi sítě – volnou a placenou. V areálu bude provozována volná Wi-Fi síť o celkové rychlosti 5Mbit (sdílené připojení), která umožní uživatelům připojení k internetu, ale na kontroleru bude omezena na maximálně 0,5Mbit pro jednoho uživatele. Zbylých 15Mbit bude vyhrazeno jako placená WIFI (sdílené pásmo), která bude uživatelům umožňovat připojení o rychlosti až 3Mbit. Tato konektivita bude prodána omezenému počtu uživatelů. Náklady na řešení jsou přeneseny/rozpočteny do ceny pronájmů a ostatní kapacita prodána VIP klientům.

NÁVRATNOST INVESTICE
1 rok

AGENTURA – FESTIVALY

POŽADAVEK
Agentura, pořádající různé festivaly na různých místech. Pro svoje návštěvníky nabízí Wi-Fi zdarma a pro spolupracující firmy v oblasti reklamy, marketingu a pohostinství nabízí stabilní připojení k internetu (komunikace s cloudovými službami, servery, EET apod.)

ŘEŠENÍ
Instalace systému WMAXI. Pro připojení bude k dispozici konektivita o celkové rychlosti např. 100Mbit přes lokální připojení / LAN popř. přímým propojením s providerem či GSM připojením mobilního operátora. Tato konektivita bude rozdělena na 2 či více Wi-Fi sítí – volnou a placené. V areálu bude provozována volná Wi-Fi síť o rychlosti např. 50 Mbit (sdílené připojení), která umožní uživatelům připojení k internetu, přístup k www, chatu, blogu apod., ale na kontroleru bude omezena rychlost např. na maximálně 0,5Mbit pro jednoho uživatele. Zbylých 50 Mbit bude vyhrazeno jako placená WIFI (sdílené pásmo), která bude uživatelům umožňovat připojení o rychlosti např. 10Mbit. Tato konektivita bude prodána omezenému počtu osob či firem. Náklady na řešení jsou přeneseny/rozpočteny do ceny vstupenky a ostatní kapacita prodána VIP klientům.

NÁVRATNOST INVESTICE
10 akcí

DEPO / PADDOCK

POŽADAVEK
Automobilové či motocyklové závody. Pořádající agentura potřebuje zajistit připojení pro prostory depa, paddocku či jiné volné – pronajímané prostory, spolupracující firmy v oblasti reklamy, marketingu, pohostinství a služeb, popř. pro návštěvníky akce – stabilní připojení k internetu (komunikace s cloudovými službami, servery, EET apod.). Dále potřebuje monitorovat CCTV kamerami prostor, a to 24/7 po celou dobu akce za předpokladu osvětlení v nočních hodinách.

ŘEŠENÍ
Instalace systému WCLMAXI. Pro připojení bude k dispozici konektivita o celkové rychlosti 300Mbit např. přes lokální připojení / LAN, popř. přímým propojením s providerem. Tato konektivita bude rozdělena na 2 či více Wi-Fi sítí – volnou a placené. V areálu bude provozována volná Wi-Fi síť o rychlosti např. 100 Mbit (sdílené připojení), která umožní uživatelům připojení k internetu, přístup k www, chatu, blogu apod., ale na kontroleru bude omezena rychlost na maximálně 0,5Mbit pro jednoho uživatele. Zbylých 200 Mbit bude vyhrazeno jako placená WIFI (sdílené pásmo), která bude uživatelům umožňovat připojení např. o rychlosti 20 Mbit. Tato konektivita bude prodána omezenému počtu osob či firem. Náklady na řešení jsou přeneseny/rozpočteny do ceny vstupenky a ostatní kapacita prodána VIP klientům.

NÁVRATNOST INVESTICE
5 akcí

Tento systém může organizátorům akcí přinést i další výhody. Vedle neomezeného připojení k internetu bez omezení přenesených dat lze celý systém využít jako přenosové médium pro informace, reklamu a provoz vlastních aplikací: Příkladem může být nabídka občerstvení, informace o programu a jeho změnách, živý videostream z vystoupení, online rozhovory… a spousta dalších možností využití podle typu akce.

Kontakty

Prodej a distribuce

Compactive s.r.o.
Dornych 54/47
617 00 Brno
Česká republika
IČ: 26916622

Tel.: +420 776 756 120
E-mail: info@compactive.cz
www.compactive.cz

 

Výroba

NIKATRON s.r.o.
Dornych 54/47
617 00 Brno
Česká republika
IČ: 04599438

E-mail: info@nikatron.cz
www.nikatron.cz

Kontaktní formulář

© 2018 grafikatisk.com